Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

 

Meclis

Gündemin Hazırlanması

Gündemin Duyurulması-Tebliği

Meclis Toplantı Tutanağının Hazırlanması

Meclis Tutanak Özetinin Yazılması

Meclis Kararlarının Yazımı

Meclis Kararlarının Tebliği/ Arşivi

 

Encümen İşlemleri

Encümen Gündemin Hazırlanması

Encümen Özet Defterinin Yazılması

Encümen Kararlarının Yazımı

Encümen Kararlarının Tebliği / Arşivi

İhale Kararlarının Yazımı/ Tebliği

 

Genel Evrak -Dağıtım İşlemleri

Gelen evrak kaydının yapılması

Evrakın iç ve dış birimlere teslimi

Dosya ve arşive kaldırılması

Giden evrakın yazımı

Kaydının yapılması

Evrakın iç ve dış birimlere teslimi

Dosya ve Arşive kaldırılması

 

İdari İş ve İşlemler

Başkanlık Vekalet İşlemleri

Başkanlık Yetki Devri İşlemleri

Başkan Yardımcıları Vekalet İşlemleri

Mal Bildirimi İşlemleri

Personel Özlük İşlemleri

Taşınır Mal İşlemleri

Mevzuat Yayın Abone İşlemleri

 

İlan İşlemleri

İlanların yapılması (Pano- hoparlör)

İlan tutanaklarının yazılması, imzalanması

Dosya ve Arşive kaldırılması

 

Posta İşleri

Posta ücret ödeme makinasına avans yüklenmesi

Posta evrakının makineden geçirilmesi

Posta kayıt defterinin tutulması