Gelir Tarifeleri

2017 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

Madde1- İLAN REKLAM VERGİSİ

ALT

ÜST

TUTARI

a-Dükkan,ticari,zirai ve sinai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha ve reklamların m²'sinden yıllık olarak

20,00

100,00

30,00

b) Motorlu taşıt araçlarının içine ve dışına konulan, yazılan ilan ve reklamların beher m²'sinden yıllık olarak

8,00

40,00

10,00

c) Cadde,sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan vs. reklam. m²'sinden haftalık

2,00

10,00

3,00

d) Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan beher m²'sinden yıllık olarak

30,00

150,00

40,00

e) İlan ve reklam amacıyla dağıtılan ilan, broşür, katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar vb. her bir adedi için

0,01

0,25

0,10

f ) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb.'nin beher m²'sinden günlük olarak

0,02

0,50

0,10

NOT: İlan Reklam Vergisi Tahakkukları; Mayıs ve Kasım son ödeme tarihli iki eşit taksit olarak alınır.

Madde 2 - EĞLENCE VERGİSİ

Alt

Üst

TUTARI

a - Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük)

a.01 - Bar,pavyon, gazino,gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing vb;

a.01.1 - 50 m²'ye kadar

5,00

100,00

5,00

a.01.1 - 50 - 150 m²'ye kadar

5,00

100,00

5,00

a.01.2 - 151 - 300 m²'ye kadar

5,00

100,00

5,00

a.01.4 - 301 m²'den yukarı

5,00

100,00

5,00

a.01.5 - 4 yıldızlı otelde

5,00

100,00

5,00

a.01.6 - 5 yıldızlı otelde

5,00

100,00

5,00

a.02 - Bilardo ve masa futbolu salonları vb;

a.02.1 - 25 m²'ye kadar

5,00

100,00

5,00

a.02.2 - 26 - 50 m²' arası

5,00

100,00

5,00

a.02.3 - 51 - 100 m²' arası

5,00

100,00

5,00

a.02.4 - 101 - 200 m²' arası

5,00

100,00

5,00

a.02.5 - 201 m²'den yukarı

5,00

100,00

5,00

b- Biletle girilen yerler (Yüzde %)

b.01 - Yerli film gösterimlerinden

0,10

b.02 - Yabancı film gösterimlerinde

0,10

b.03 - Spor Müsabakaları, at yarışları ve konserlerden

0,10

b.04 - Sirkler, Lunaparklar, çalgılı bahçeler vb.0

0,20

c - Müşterek Bahisler

5,00

NOT : Her aya ait vergi müteakip ayının 20. günü akşamı mesai bitimine kadar Belediye ilgili servisine yatırılır, aksi takdirde yasal gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Madde 3 - ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Alt

Üst

TUTARI

a - Mahalleler;

1.DERECE

7.DERECE

5. DERECE

b- Mücavir Alan ve Köyler;

1. DERECE

7. DERECE

5. DERECE

c - Meskenlerden Alınan (m³ başına)

Belirlenecek

Madde 4 - İŞGAL HARCI

Alt

Üst

TUTARI

a - Yol, meydan, pazar, vb. gibi umuma ait yerlerden herhangi bir maksatla işgalinde m²'sinden günlük

0,50

2,50

1,00

b - Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin hertürlü mal ve hayvan satıcıları

b.01 - Satışı yapılan küçük baş hayvan için

0,50

2,50

1,00

b.02 - Satışı yapılan büyük baş hayvan için

1,00

5,00

1,00

c- Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için Belediyemizce ayrılmış alanların işgalinde beher saat başına;

c.01 - Her taşıttan her saat için

0,25

1,25

0,50

c.02 - Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,25

2,50

1,00

Madde 5 - ÖLÇÜ TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

Alt

Üst

TUTARI

a- Tartı ağırlıklarının herbirinden;

1,50

b - Uzunluk ölçülerinin herbirinden;

1,50

c - Akıcı ve kuru daneli maddelerin herbirinden;

3,00

d- El terazilerinden;

6,00

e - Normal masa terazilerinden;

9,00

f- Otomatik (İbreli) terazilerden;

12,00

g - Elektronik terazilerden;

15,00

h - Kantar ve basküllerden;

25,00

Madde 6 - KAYIT SURET HARCI

Alt

Üst

TUTARI

a - Her sayfa başına

0,50

b- Harita, plan ve krokilerin beher m²'sinden

5,00

Madde 7 - İMAR MEVZUATI GEREĞİ ALINAN HARÇLAR

Alt

Üst

TUTARI

a - Harita, plan ve krokilerin beher m²'sinden

a.01 - Ticarethane

0,10

a.02 - Konut

0,07

b- İfraz ve tevhid harcı

b.01 - Ticarethane

0,10

b.02 - Konut

0,07

c - Plan ve proje tasdik harcı

c.01 - Ticarethane

0,10

c.02 - Konut

0,07

d - Zemin açma izni ve Toprak harfiyat harcı

d.01 - Toprak (beher m³ için)

d.01.1 - Ticarethane

0,27

d.01.2 - Konut

0,22

d.02 - Kanal ( beher m² için)

d.02.1 - Ticarethane

1,00

d.02.2 - Konut

0,80

e - Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m² için)

e.01 - Ticarethane

0,09

e.02 - Konut

0,07

Madde 8 - MUAYENE RUHSAT VE RAPOR HARCI

Alt

Üst

TUTARI

a- Muayene ruhsat ve rapor harcı

13,00

Madde 9 - SAĞLIK BELGESİ HARCI

Alt

Üst

TUTARI

a- Sağlık belgesi harcı

2,25

Madde 10 - BİNA İNŞAAT HARCI

Alt

Üst

TUTARI

a- İnşaat Alanı (Konut için)

a.01 - 100 m²'ye kadar

0,65

a.02 - 101 - 120 m² 'ye kadar

1,35

a.03 - 121 - 150 m² 'ye kadar

1,90

a.04 - 151 - 200 m² 'ye kadar

2,50

a.05 - 200 m² 'den yukarı

3,00

b- İnşaat Alanı (İşyeri için)

b.01 - 25 m²'ye kadar

2,50

b.02 - 26 - 50 m²' arası

3,75

b.03 - 51 - 100 m²' arası

5,00

b.04 - 100 m²'den yukarı

6,00

Madde 11 - İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI

Alt

Üst

TUTARI

a - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde her türlü işyerinin m²'sinden;

a.01 - 25 m²'ye kadar

1,00

a.02 - 26 - 100 m² arası

1,00

a.02 - 101 - 250 m² arası

1,00

a.02 - 251 - 500 m² arası

1,00

a.02 - 501 m²'den yukarı

1,00

Madde 12 - TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

Alt

Üst

TUTARI

a- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde her türlü işyerinin m²'sinden yıllık olarak;

a.01 - 25 m²'ye kadar

20,00

800,00

20,00

a.02 - 26 - 100 m² arası

20,00

800,00

20,00

a.02 - 101 - 250 m² arası

20,00

800,00

20,00

a.02 - 251 - 500 m² arası

20,00

800,00

20,00

a.02 - 500 m²'den yukarı

20,00

800,00

20,00

ÜCRETLER

SU İŞLERİ İLE İLGİLİ ÜCRET VE TARİFELER

Madde 13 - SU TARİFELERİ (TL) (KDV DAHİL)

a.01 - Su Tarifesi

Konut

Ticarethane

Fabrika

Abone

50,00

65,00

1.250,00

Numara

5,00

5,00

100,00

Tesisat

20,00

25,00

100,00

Malzeme

55,00

55,00

300,00

Depozit

20,00

25,00

250,00

Toplam

150,00

175,00

2.000,00

a.02 - Kira Sözleşmesi ile Su Abonesi Yapılmasına İlişkin Depozito Bedeli

TUTARI

Meskenlerde

250,00

Ticarethanelerde

300,00

a.03 - Şantiye Abonelikleri Depozito Bedeli

TUTARI

Şantiye Abonesi

150,00

Fabrika Şantiye Abonesi

2.000,00

a.04 - Belediye Sınırları  (KDV.Hariç)

Su

Mesken

Ticarethane

Fabrika

Şantiye

Fab.Şant.

Resmi Daire

1 m³

1,20

2,00

6,00

2,00

9,00

1,90

a.05 - Köy Aboneleri (KDV. Hariç)

Su

Mesken

Ticarethane

Fabrika

Şantiye

Fab.Şant.

Resmi Daire

1 m³

2,00

3,00

6,00

3,00

9,00

1,90

a.06 - Su Açma Kapama Ücreti:

15,00

a.07 - Meskenlerde 2 aylık dönem için, 50 ton su tüketiminden fazlası içinsu m³ bedeli % 50 zamlı uygulanır.

a.08- Su Nakliye Ücretleri

TUTARI

1 Depo Su Nakliyesi

Şehiriçi

30,00

Şehir Dışı

60,00

a.9 - Su Hizmetleri İle İlgili Cezalar (KDV DAHİL)

TUTARI

a.01 - Abonesi ve sayacı olup her ne şekilde olursa olsun kaçak kullanım

1.000,00

a.02 - Sayaçsız,Abonesiz olmayan kaçak kullanım

3.000.00

a.03 - Sayaçlı, Abonesi olmayan kaçak kullanım

1.500,00

a.04 - Mühürlenmiş sayacın mührünü koparma

3.000,00

a.05 - Su kapama aparatı tahrip bedeli

250,00

1- ENGELLİ  İNDİRİMİ

Su Tarifeleri İndirimi

İndirim Oranı

a.01- Birinci Derece Engelli İndirimi:Çalışma gücünün %80 ve fazlası

%50

a.02- İkinci Derece Engelli İndirimi: Çalışma gücünün %60-80 arası

%40

a.03- Üçüncü Derece Engelli İndirimi:Çalışma gücünün %40-60 arası

%30

a.04- Fiili ehliyetleri mahkeme kararıyla kaldırılmış veya sınırlandırılmış olan ergin kişiler ilevelayet altında bulunmayan küçüklerin kendilerini ve mallarını gözetmek ve yönetmekamacıyla mahkemece atanan yasal temsilciler(vasiler), engelli ile aynı evde oturduklarınıbelgelemek kaydıyla kullandıkları abonede yukarıda belirtilen engel oranına göre ENGELLİİNDİRİMİNDEN faydalanırlar.

a.05- Engelli indiriminden faydalanan aboneler her yıl yaşadıklarına dair belge getirmelerikoşulu ile yukarıda belirlenen engel oranlarına göre su indiriminden faydalanırlar.

2- ŞEHİR- GAZİ İNDİRİMİ

Su Tarifeleri İndirimi

İndirim Oranı

a.01- Şehit olanların ailelerinin; eşleri, anne,baba ve 18 yaşına gelmemiş çocuklarına

%50

a.02- Muharip Gaziler Derneğine kayıtlı İstiklal Savaşı, Kore Savaşı Gazileri ile KıbrısHarekatına bizzat katıldıklarına dair ve heryıl yaşadıklarını gösterir belge getirmeleri şartı ile,

%50

3- 65 YAŞ ÜZERİ İNDİRİMİ

Su Tarifeleri İndirimi

İndirim

oranı

a.01- 01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan" 65 YaşınıDoldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık BağlanmasıHakkında Yönetmelik" 2. madde( a ) bendinde yazılı " 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarının herhangibirisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,mahkeme kararı ile veyadoğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan

ve 2022 sayılı Kanununun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamını memur aylıkkatsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan vatandaşlarınher yıl yaşadıklarına dair belge getirmeleri koşulu ile,

%50

İMAR - FEN İŞLERİ HARÇ VE ÜCRETLERİ

Madde 14 - İMAR  - FEN İŞLERİ HARÇ VE ÜCRETLERİ(KDV DAHİL)

a.1 - İnşaat İşgaliye Harcı

Konut

Konut - İşyeri

Sanayi

a.01 - 1 Katlı Yapılarda 40 gün için 1 m²

0,25

0,50

---

a.02 - 2 Katlı Yapılarda 70 gün için 1 m²

0,25

0,50

1,50

a.03 - 3 Katlı Yapılarda 100 gün için 1 m²

0,25

0,50

---

a.04 - 4 Katlı Yapılarda 130 gün için 1 m²

0,25

0,50

---

b.1 - Aplikasyon Harcı

TUTARI

b.01 - Konut 1 m²            :

0,50

b.02 - Konut - İşyeri 1 m² :

1,00

b.03 - Sanayi                  :

1,50

c.1 - İmar Tadilat Dosya Harcı

TUTARI

Her bir dosya için

150,00

d.1 - Kat İrtifakı (Kat Mülkiyeti) Proje Tasdik Ücreti

TUTARI

d.01 - Konut (Her Bağımsız Bölüm İçin)

d.01 - 1 - 100 m²'ye kadar olanlardan

75,00

d.02 - 101 - 150 m²' arası olanlardan

100,00

d.03 - 150 m²' ve yukarı olanlardan

150,00

d.02 - Ticarethane (Her Bağımsız Bölüm İçin)

d.02 - 1 - 25 m²'ye kadar olanlardan

125,00

d.02 - 2 - 26 - 50 m²' arası olanlardan

150,00

d.02 - 3 - 51 - 100 m²' arası olanlardan

225,00

d.02 - 4 - 101 m²' ve yukarısı olanlardan

250,00

e.1 - İmar Durum Harcı

e.01 - Konut

75,00

e.02 - Konut - İşyeri

100,00

e.03 - Sanayi

200,00

f. 1 - Ekspertiz Rapor Harcı (Her Blok İçin)

f.01 - Konut

50,00

f.02 - Konut - İşyeri

75,00

f.03 - Sanayi

200,00

g. 1 - İmarla İlgili Diğer Ücretler

g.01 - Asansör Teknik Kontrol Ücreti (Her Asansör İçin)

100,00

g.02 - Zemin Etüd Keşif ve Onay Ücreti (Her Parsel İçin)

30,00

g.03 - Ruhsat Onay Ücreti (Aslının Aynıdır)

5,00

g.04 - Vaziyet Planı Onay Ücreti (Her Blok İçin)

15,00

g.05- Aplikasyon Planı Onay Ücreti (Her Blok İçin)

g.05.01- Konut

25,00

g.05.02- İşyeri

50,00

g.05.03- Sanayi

250,00

g.06- Temel Üstü Planı Onay Ücreti (Her Blok İçin)

15,00

g.07 - Bağımsız Planı Onay Ücreti (Her Blok İçin)

15,00

g.08 - İskan Belgesi Onay Ücreti (Her Bağımsız Bölüm İçin)

g.08.01- Konut

25,00

g.08.02- İşyeri

100,00

g.08.03- Sanayi

250,00

g.09 - Yıkım Ruhsatı Ücreti (m² başına)

2,00

g.10 - İnşaat Ruhsat Tanzimi (Ruhsat Yenileme, Yapı Denetim,Müteahhit,Şantiye Şefi, Fenni Mesül vb. hertürlü Değişiklikler) (Her Blok İçin)

g.10.01- Konut

100,00

g.10.02- İşyeri

200,00

g.10.03- Sanayi

250,00

g.11 - İş Deneyim Belgesi Ücreti (m² başına)

0,15

g.12 - Isı Yalıtım Vize Onay Ücreti (blok başına)

200,00

h - 1 - Fen İşleri İle İlgili Ücretler

h.01 - Kaldırım Onarım Ücretleri (m² başına)

a - Malzemeleri sökülebilir nitelikteki parke yollar

100,00

b - Malzemesiz sökülebilir nitelikteki parke yolar

50,00

c - Beton ve asfalt yollar

150,00

h.02 - İş Makinaları Kiralama Saat Ücreti

a - Greyder

130,00

b - Kepçe

100,00

c - Traktör (Belediye Sınırları)

50,00

d - Damperli Kamyon (Belediye Sınırları)

100,00

e - Damperli Kamyon (Belediye Sınırları Dışına Gönderilmesi halinde km başı)

3,00

h. 03 - Ağaç Kesme (Çapına Göre)

a - 0 - 35 cm

200,00

b - 35 - 50 cm

220,00

c - 51 - 70 cm

240,00

d - 71 - 100 cm

270,00

e - 101 cm üzeri

300,00

h. 04 - Harfiyat Döküm Ücretleri

a - Döküm Alanına Getirilen Harfiyatlar İçin (m³ başına)

2,00

b- Döküm Alanı Dışına Dökülen Harfiyatlar için (m3 başına)

5,00

c - Şahısların veya Kurumların ( TEDAŞ, TELEKOM, DOĞALGAZ vb.) ilçe içinde kamuya terkin alanda yapacakları kazılarda, kazıdan çıkan harfiyatın yüklenmesi talepte bulunanlarca yapılması ve harfiyatın Belediyenin göstereceği alana Belediyece taşınması halinde "Nakliye Ücreti" Her bir sefer için,

150,00

d - Kazıdan çıkan harfiyatın yükleme işinin Belediyece yapılması durumunda, Nakliye ücretine ilaveten 1 saatlik kepçe çalışma ücreti alınır.

ZABITA - TEMİZLİK HİZMETLERİ ÜCRETLER

Madde 15 - a - Vidanjör Ücretleri (KDV DAHİL)

TUTARI

a.01 - Şehir İçi

50,00

a.02 - Söğütlü- Sarımeşe- Tepeköy

80,00

a.05 - İlçemize Bağlı Köyler

120,00

a.06 - İlçe Sınırları Dışı Köyler

250,00

b. - İşyeri Açma Ruhsat Harcı

TUTARI

b.01 - Ruhsat Harcı

a. - Fabrika

800,00

b. - İşyeri

30,00

c. - Et Nakliye Ücreti

TUTARI

c.01 - 1 Kg et için Nakliye

0,10

d. - Reklam Tahsis Ücretleri:

Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içindeki (İmar ve Şehircilik, Zabıta ve Mali Hizmetler Müdürlük Hizmetlerinin Onayı alındıktan sonra) yer ve alanlardan alınacak olan Reklam Tesisi ve Tahsis Ücreti; (Aşağıda Reklam Tesis ve Tahsis Ücretleri haricinde ayrıca gelir tarifemizde yer alan nispetler oranında ilan)

d.01 - Belediyemiz bünyesindeki bilboard ve benzeri panolar üzerine yapıştırılacak ilan Reklamlarının her m² den haftalık yer tahsis ücreti

100,00

d.02 - Reklam,Tanıtım ve Satış Stand ve Organizasyonları;

d.02.1 - Geçici reklam standları için yer tahsis ücreti (Günlük)

100,00

d.02.2 - Reklam,tanıtım ve satış amaçlı yapılacak 50 m²'ye kadar organizasyonlardan

100,00

d.03 - Mülkiyeti Belediyemize ait alanlara konulacak her türlü

250,00

d.04 - Elektrikli Bilgisayar Sistemi ile çalışan Megalight - Megavizyon ilan ve reklamların beher m²'sinden aylık olarak İZİN BELGESİ ücreti;

200,00

d.05 - Otobüs içerisinde ve BELEDİYE'ye ait kapalı alanlarda bulunan LCD ekranların her bir adedinden aylık;

200,00

d.06 - Otobüs giydirme ile yapılan ilan ve reklamların her bir adedinden aylık;

250,00

d.07 - Motorlu taşıt araçlarının dışında yer alan LOGO ücreti;

150,00

d.08 - Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gelen binaların cephe ve yanlarına asılan bez ve sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan vs. her reklam için tek sefer (15 gün süre ile)

100,00

d.09 - Otobüslerin arka cephelerinde yapılan ilan ve reklamlardan aylık;

80,00

d.10 - Vasıta veya yaya olarak yapılacak olan sesli ve görüntülü reklamlar için (Günlük)

100,00

e - 1- Mesul Müdürlük Belgesi Ücreti

e.01 - Ayni firma için ilk sefer

100,00

e.02 - Aynı firma için yıllık vize

50,00

e - 2 - Canlı müzik izin belgesi (Yıllık)

250,00

e - 3 - Seyyar Satıcı Depolama/Taşıma Ücretleri;

e.01 - Günlük depo ücreti

20,00

e.02 - İşçi taşıma (Hammaliye) Ücreti

50,00

e.03 - Araç taşıma ücreti

50,00

e - 4 - Ruhsat Kayıp/Yenileme Ücreti

100,00

f - İtfaiye Ruhsat ve Denetim Ücreti;

Akaryakıt ve LPG istasyonları, Özel Eğitim Kurumları, Dersane, EtüdMerkezi,Sürücü Kursları ve Yurtlar, Av Bayileri, LPG Tüpü Satış Depolama yerleri, Özel Sağlık Merkezleri, Katı Atık Geri Dönüşüm Depolama Tesisleri, Otel, Pansiyon ve Konaklama yerleri, Düğün Salonu, Eğlence Yerleri ve Spor Tesisleri,Kapalı ve Açık Otoparklar her yıl denetime tabii olup ilgili bedellerin % 50'si uygulanacaktır.

f.1 - Kapalı Alan

f.01. 1 - 1 - 50 m² arası

25,00

f.01. 2 - 1 - 100 m² arası

35,00

f.01. 3 - 1 - 250 m² arası

50,00

f.01. 4 - 1 - 500 m² arası

100,00

f.01. 5 - 500 m² üzeri her m² için;

0,30

f. 2 - Açık Alan

f.02. 1  - 1 - 50 m² arası

20,00

f.02. 2  - 1 - 100 m² arası

30,00

f.02. 3  - 1 - 250 m² arası

40,00

f.02. 4  - 1 - 500 m² arası

90,00

f.02. 5  - 500 m² üzeri her m² için;

0,20

Not: Yanıcı ve Tehlikeli Madde depolayan işletmelerden mevcut ücrete ilaveten"Açık Alan Ücretleri" nin 2 katı uygulanır.

g.1- Ticari Taksi ücretleri

g.01 - Özel Çalışma Ruhsat/ Vize Ücreti (Yıllık)

200,00

g.02 - Devir Ücreti

12.000,00

g.03 - Plaka Ücreti (T Plaka Ticari Taksi Çalışma ve Devir Yönetmeliği kapsamında yapılacak ihale)

g.04 - Yer Tahsis Bedeli (Yıllık)

200,00

Madde 15 - h -  Kanal Açma Ücretleri (KDV DAHİL)

TUTARI

h.01 - Şehir İçi

100,00

h.02 - Söğütlü- Sarımeşe- Tepeköy

150,00

h.03 - İlçemize Bağlı Köyler

250,00

h.04 - İlçe Sınırları Dışı Köyler

300,00

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÜCRET TARİFELERİ:

16 - Otobüs Ücret Tarifesi (KDV DAHİL)

1 Adet Bilet

TAM

3,00

YARIM

2,00

Öğrenci Abonman

70,00

Sivil Abonman

110,00

Kart- Pvc

0,50

1 Adet Şehir içi Bilet (KDV DAHİL)

1,50

1 Adet Şehir içi Yarım Bilet (KDV DAHİL)

1,00

Öğrenci Abonman

25,00

Sivil Abonman

50,00

Otobüs-Minibüs Kira Ücret Tarifesi (KDV DAHİL)

OTOBÜS

MİNİBÜS

Belediye Sınırları

100,00

80,00

Yakın İlçeler

150,00

130,00

Akçakoca- Yığılca

250,00

200,00

17- KİRA TARİFELERİ (KDV DAHİL)

a) 2016 Yılı Kira Bedellerine 2017 yılında %10 zam yapılarak uygulanacaktır.

b) Pazaryeri Depozito Bedelleri: (1mt)

1- A26-B22-C15-C19-D13-D17-D18 nolu işyerleri

2.100,00

2- A1-A17-A24-A25-B1-B16-C1-D1-D14-D15-D16 nolu işyerleri

1.700,00

3- A2-A3-B2-B3-C2-C3D2-D3 nolu işyerleri

1.200,00

4- C4/C14 arası, C16/C18 arası,D4/D12 arası işyerleri

1.000,00

5- A4/A16 arası,A18/A23 arası, B4/B15 arası, B17/B21 arası işyerleri

850,00

18-  EVSEL KATI ATIK TARİFESİ (KDV HARİÇ)

TÜRÜ

TUTARI

a.01- Meskenler ( Aylık )

4,25

a.02- Eğitim Kurumları ( Öğrenci Kapasitesi - Yıllık)

(Okul, Dershane, Kurs, Etüd Merkezi vb.)

TUTARI

1-19 Öğrenci

500,00

20-49 Öğrenci

550,00

50-99 Öğrenci

600,00

100-249 Öğrenci

650,00

250-499 Öğrenci

700,00

500 ve üzeri Öğrenci

750,00

a.03- Konaklama tesisleri (Yatak Kapasitesi- Yıllık)

(Okul, Pansiyon, Yurt, Misafirhane, Dinlenme Tesisleri vb)

TUTARI

1-19 Yatak

500,00

20-49 Yatak

550,00

50-149 Yatak

600,00

150-299 Yatak

650,00

300-500 Yatak

700,00

501 ve üzeri Yatak

750,00

a.04- Sağlık Tesisleri (Yatak Kapasitesi - Yıllık)

(Hastana,Polikilinik,SağlıkKabini,ve Diğer Yataklı Sağlık Tesisleri)

TUTARI

1-19 Yatak

500,00

20- 49 Yatak

550,00

50-149 Yatak

600,00

150-299 Yatak

650,00

300-500 Yatak

700,00

501 ve üzeri Yatak

750,00

a.05- Sinema,Tiyatrovb.Tesisler(Koltuk Kapasitesi- Yıllık

TUTARI

1- 99 Koltuk

200,00

100-249 Koltuk

250,00

250-499 Koltuk

300,00

500-999 Koltuk

350,00

1000-1499 Koltuk

400,00

1500- 2000 Koltuk

450,00

2001 ve üzeri Koltuk

500,00

a.06- Büro,Dernek ve Ofisler (Personel Sayısı- Yıllık)

(Muhasebe,Mühendislik,Döviz ve Avukatlık Büroları, Bankalar,Dernek veEsnaf Odaları,Sivil

toplum Kuruluşu Büroları,Çalışma Ofisleri vb.)

TUTARI

1-3 Personel

100,00

4-9 Personel

150,00

10-49 Personel

200,00

50-99 Personel

250,00

100-199 Personel

300,00

200-300 Personel

350,00

301 ve Üzeri Personel

400,00

a.07- Kamu Kurum ve Kuruluşları (Personel Sayısı - Yıllık)

TUTARI

1-4 Personel

500,00

5-19 Personel

550,00

20-49 Personel

600,00

50-99 Personel

650,00

100-249 Personel

700,00

250 ve üzeri Personel

750,00

a.08- Depo,Lunapark ve Spor Tesisleri (m2 - Yıllık)

(Okul, Dershane,Kurs,Etüd Merkezi vb.)

TUTARI

1-500 m2

200,00

501- 999 m2

250,00

1.000 - 1.999 m2

300,00

2.000 - 2.999 m2

350,00

3.000 - 3.999 m2

400,00

4.000 - 5.000 m2

450,00

5.001 m2 ve üzeri

500,00

a.09- Sanayi Kuruluşları,İmalathaneler (Personel Sayısı - Yıllık)

(Fabrika,İmalathane,Servis,Bakım/Onarım Tesisleri, Tamirhane vb.)

TUTARI

1-3 Personel

500,00

4-9 Personel

600,00

10-49 Personel

650,00

50-99 Personel

700,00

100-199 Personel

750,00

200-300 Personel

800,00

301 ve Üzeri Personel

1.000,00

a.10- Yeme/ İçme ve Eğlence Yerleri ( m2 -Yıllık)

Lokanta,Restoran,Kafe,Bar,Gazino,Oyun Salonları vb.

TUTARI

1-49 m2

150,00

50-99 m2

200,00

100-249 m2

250,00

250-499 m2

300,00

500-1000 m2

350,00

1.001 m2 ve üzeri

400,00

a.11- Ticarethaneler (Personel Sayısı - Yıllık)

(Yukarıda yer alan sınıflandırmaya girmeyen diğer ticarethaneler)

TUTARI

1-3 Personel

100,00

4-9 Personel

150,00

10-49 Personel

200,00

50- 99 Personel

250,00

100-199 Personel

300,00

200-300 Personel

350,00

301 ve üzeri Personel

400,00

Söz Konusu bedeller ilgili mükelleflerin su tahakkuklarına işlenerek, su abonesiolmayanlardan iseEmlak Vergisi Dönemlerinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.6183 Sayılı Kanuna uygun olarak gecikme zammı uygulanacaktır.

19- BİLGİ EDİNME TARİFESİ:

a.01- Bilgiye erişim ücreti Maliye Bakanlığınca Belirlenen tarifeye göre tahsil edilir.