Topçular Mahallesi Ahmetçiler Mevkiin de Yapılan Plan Tadilatı

İlçemiz Topçular Mahallesi Ahmetçiler Mevkiinde;

1041 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili yapılan uygulama tadilat imar planı belediyemiz meclisinin 01.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararıyla 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanarak yürülüğe girmiş olduğu ilanen duyrulur.